Organizimi i misioneve të vëzhgimit e vlerësimit të gjendjes së bimëve të rrezikuara në disa nga zonat kryesore

Gjate viteve 2013 dhe 2014, grupet e eksperteve kane zhvilluar disa misione për njohjen dhe vlerësimin e gjendjes se varieteteve dhe specieve te bimëve autoktone dhe me vlera te veçanta ne disa zona si: Malësi Madhe, Mati, Dibër, Librazhd, Korçë, Përmet, Delvinë. Ne keto misione jane vizituar vendndodhjet e bimeve te rrezikuara, jane marre kontakte […]

Continue reading


Trajnim mbi ndërgjegjësimin për mbrojtjen e resurseve gjenetike te bimësisë natyrore

Trajnim mbi vlerat veçanta qe kane pasuritë bimore të zonës, organizuar në Steblevë, ne 3 Maj 2013, ku morën pjesë fermerët te cilët kultivojnë varietetet autoktone te zonës. Trajnim mbi ndërgjegjësimin për mbrojtjen e resurseve gjenetike te bimësisë natyrore, zhvilluar ne Tirane ne 19 Dhjetor 2013, me studentët e Masterit Shkencor të Fakultetit të Bujqësisë […]

Continue reading


Aktivitetet Kryesore

Workshop mbi ruajtjen e resurseve gjenetike të bimëve, organizuar në 24.05.2013 në Tiranë, me pjesëmarrës që lidhen direkt me mbrojtjen e resurseve gjenetike. Mori pjese dhe diskutoi z.Sajmir Hoxha, Zv.Ministër i Mjedisit. Konferencë mbi mbrojtjen e resurseve gjenetike bimore si mbrojtje e biodiversitetit”, zhvilluar në Tiranë në 16 Janar 2014, me pjesëmarrjen e pedagogëve e […]

Continue reading