Organizimi i misioneve të vëzhgimit e vlerësimit të gjendjes së bimëve të rrezikuara në disa nga zonat kryesore

Gjate viteve 2013 dhe 2014, grupet e eksperteve kane zhvilluar disa misione për njohjen dhe vlerësimin e gjendjes se varieteteve dhe specieve te bimëve autoktone dhe me vlera te veçanta ne disa zona si:

Malësi Madhe, Mati, Dibër, Librazhd, Korçë, Përmet, Delvinë.

Ne keto misione jane vizituar vendndodhjet e bimeve te rrezikuara, jane marre kontakte me komunitetet e zonave, eshte përshkruar gjendja, jane evidentuar problemet, jane trajtuar ne takimet e shoqates dhe jane informuar organet perkatese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *