Aktivitet prezantues i projektit “Nga fusha ne treg” – InclusiveEduJobs


APGR po zbaton projektin “Nga Fusha në Treg” për mbështetjen e 15 familjeve të pakicës Egjiptiane në Shushicë të Elbasanit. Nisma e zbatuar nga Shoqata e Resurseve Gjenetike të Bimëve, e financuar nga projekti “Inclusive EduJobs”, bën të mundur specializimin e fermerëve në prodhimin e produkteve bujqësore dhe përmirësimin e aksesit të tyre në treg.

Projekti do të krijojë një ferme prej 2 hektarësh me perime dhe fruta dhe do të mundësojë krijimin e një kooperative bujqësore, duke sjellë në komunitet një model të ri të rritjes së prodhimit bujqësor dhe fuqizimit ekonomik të fermerëve të zonës.

Ekipi i projektit Inclusive EduJobs – Albania shkoi në Shushicë për të parë prej afër rezultatet e këtij investimi dhe për t’u njohur më konkretisht me përfitimet e 15 familjeve të përfshira në këtë nisëm.

“Inclusive EduJobs” i mbështetur nga Bashkimi Evropian do të mundësojë krijimin e 80 vendeve të reja të punës për fermerët romë dhe egjiptianë në sektorin e bujqësisë.

#InclusiveAlbania#InclusiveEduJobs

Bashkia Tiranë KMOP


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *