Aktivitetet Kryesore

Workshop mbi ruajtjen e resurseve gjenetike të bimëve, organizuar në 24.05.2013 në Tiranë, me pjesëmarrës që lidhen direkt me mbrojtjen e resurseve gjenetike. Mori pjese dhe diskutoi z.Sajmir Hoxha, Zv.Ministër i Mjedisit. Konferencë mbi mbrojtjen e resurseve gjenetike bimore si mbrojtje e biodiversitetit”, zhvilluar në Tiranë në 16 Janar 2014, me pjesëmarrjen e pedagogëve e […]

Continue reading